Ofsetová tlačiareň..


...od nápadu po realizáciu...

Bigovanie

Bigovanie – aby hrubší papier nepraskal na zhyboch, vylisujeme naň ryhu, ktorá zabezpečí jeho pekný a bezpečný ohyb. Kvalitná tlač tak nebude narušená nepekným prasknutým ohybom.