Ofsetová tlačiareň..


...od nápadu po realizáciu...

Cenová ponuka

Bolo by asi nemožné vytvoriť jednoduchý cenník služieb, ktoré Vám ponúkame.
Každé jedno dielo je individuálne, s individuálnymi požiadavkami, ktoré sú rôzne náročné na čas, kreativitu, materiály, spracovanie a pod... Pre presnú cenovú kalkuláciu je nevyhnutné špecifikovať Vaše potreby ohľadne tlače, grafiky, produkcie či fotenia.
Až po analýze Vašich predstáv dokážeme vytvoriť presnú cenovú kalkuláciu. Vaše požiadavky na cenové kalkulácie môžete smerovať na: