Ofsetová tlačiareň..


...od nápadu po realizáciu...

Katalógy

Katalóg

ako viacstránková reklamná tlačovina je reprezentatívnejším stvárnením jednoduchého ponukového listu. Katalóg obsahuje aj grafické stvárnenie produktu, čím reprezentačná schopnosť tejto tlačoviny rastie. Katalóg slúži väčšinou na dlhšie časové obdobie, prípadne sezónnu. Aby katalóg svoj reprezentačný účel a dlhodobé použitie zvládol, je potrebné aby nielen jeho návrh a spracovanie, ale najmä tlač katalógu bola kvalitná.


Prospekt

predstavuje jednoduchšiu verziu oproti katalógu. Prospekt je menejstránková tlačovina ako katalóg, spĺňa však rovnaký účel. Propagovať produkty a služby a informovať o ich vlastnostiach a výhodách. Kvalitná tlač prospektov je rovnako dôležitá ako kvalitná tlač katalógov, preto odporúčame obe tieto činnosti zveriť do rúk profesionálov.