Ofsetová tlačiareň..


...od nápadu po realizáciu...

Ofsetová

Ofsetová tlač je dnes najrozšírenejšou technikou tlače s univerzálnym použitím. Ofsetová tlač ponúka plnofarebnú tlač akýchkoľvek dokumentov. Ofsetová hárková tlač funguje na princípe tlače na hárky papiera. Ofsetová tlač Vám ponúka nasledovné výhody:

 • Šetrí čas a peniaze - Pri tlači väčších množstiev katalógov, letákov, prospektov, časopisov, či iných tlačovín výrazne šetrí čas potrebný na samotnú tlač a dodatočné úpravy, ako aj nemalé finančné prostriedky.
 • Vhodná pre veľký objem tlačovín - Použitie špecializovaných hárkov väčších rozmerov zaručí nižšie náklady ofsetovej tlače pri objemoch nad 500 ks.
 • Vysoká kvalita tlače - Všetky tlačoviny - katalógy, letáky, prospekty, časopisy a iné tlačoviny spracované a vytlačené tlačiarenskou technológiou ofsetová tlač sú mimoriadne kvalitné.
 • Kvalita detailov – Citlivé miesta tlače, akými sú napríklad záhyby, či hrany dokumentov, pri ofsete zostanú vždy bezchybné. Farba na tlačovinách je presná a odolná nielen na rovných povrchoch, ale aj na zárezoch, preloženiach a hranách.
 • Variabilita pri tlači – Ofsetová tlač
 • môže prebiehať na rozličných typoch papiera (aj so špecifickou povrchovou úpravou) aj vyššej gramáže.

Ofsetová hárková tlač sa využíva na tlač nasledovných tlačovín:

 • Tlač letákov
 • Tlač plagátov
 • Tlač katalógov a prospektov
 • Tlač príbalových letákov
 • Tlač návodov na použitie
 • Tlač novín
 • Tlač časopisov
 • Tlač kníh
 • Tlač brožúr
 • Tlač vizitiek
 • Tlač hlavičkových papierov
 • Tlač zakladačov/ foldrov/ obalov so záložkou
 • Tlač máp
 • Tlač stolových kalendárov
 • Tlač nástenných kalendárov
 • Tlač vreckových kalendárikov
 • Tlač diárov
 • Tlač poznámkových blokov