Ofsetová tlačiareň..


...od nápadu po realizáciu...

Periodiká

Periodikum je tlačovina, ktorá vychádza pravidelne najmenej trikrát do roka s rovnakým titulom. Ide o noviny a časopisy buď s celoplošným alebo územne obmedzeným pôsobením, všeobecné, alebo špecificky zamerané. Účelom periodík je informovať širokú verejnosť. Vzhľadom k zameraniu periodika by kvalita tlače mala byť primeraná účelu periodickej tlače. Noviny sa tlačia na lacnejší, novinový papier, časopisy naopak na kvalitnejší papier s možnosťou doplnkových tlačiarenských úprav ako napr. lak, lamino, či iné.

Časopis je periodická publikácia, ktorej účelom je informovať širokú verejnosť, prípadne špecifické publikum, ktorému je časopis po obsahovej stránke určený. Časopisy môžu obsahovať všeobecné alebo špeciálne témy a zvyčajne sú publikované pravidelne v určitých intervaloch. Tlač časopisov sa realizuje na kvalitnejší papier ako tlač novín. Tlač časopisov je plnofarebná a doplnkové tlačové služby väčšinou predstavujú povrchové tlačové úpravy ako lak – parciálny alebo celkový, lamino, rôzne väzby.