Ofsetová tlačiareň..


...od nápadu po realizáciu...

Príprava pre tlač

Pre dosiahnutie efektívnej komunikácie s našimi grafikmi pri tvorbe návrhov Vás prosíme vždy o uvedenie nasledujúcich údajov v požiadavke/objednávke, a tiež zaslanie všetkých dostupných podkladov naraz (mail/ftp):

Čo musím upresniť k PRODUKTU:

 • TYP - vizitka, leták, kupón, poukážka, katalóg, samolepka a ďalšie
 • FORMÁT - presný rozmer v mm alebo označenie ako napr. A4 (210x297mm), A5 (148x210mm), DL (210x99mm) a ďalšie
 • POČET STRÁN - jednostranné / obojstranné prevedenie alebo počet strán katalógu
 • POVRCHOVÁ ÚPRAVA - žiadna / lakovanie / laminácia (dostupný je lesk a mat + vždy upresnit či jednostranne nebo obojstranne)
 • SPRACOVANIE - žiadne, falcovanie/bigovanie, väzba (V1 a V2), perforáciaČo musím upresniť ku GRAFIKE, ak prípravu necháte na nás:

 • POUŽITIE - upresnite, k akému účelu bude grafika použitá
 • ŠTÝL - upresnite, či máte nejaké požiadavky na celkový štýl a podobu (farebnejší/menejfarebný, decentný/extravagantnejší, jednoduchšia podoba)
 • ORIENTÁCIA - upresnite požadovanú orientáciu grafiky v danom formáte (na šířku / na výšku)
 • FAREBNOSŤ - priblížte, či chcete dodržať presné farby (a uveďte aké to sú) alebo či chcete  dodržať len určitý farebný odtieň (a aký) alebo či necháte farebnosť úplne na nás
 • ROZMIESTNENIE - ak máte bližšiu predstavu, co všetko bude návrh obsahovať, zašlite nám predlohu. Napíšte všetky texty a zhruba naznačte rozmiestnenie textov a obrázkov.
 • TEXTY - uveďte všetky texty, ktoré má grafika obsahovať, naznačte ich dôležitosť (prípadne veľkosť a farebnú odlišnosť) a jednoznačne určite, na ktorej strane majú byť uvedené
 • OBRÁZKY - uveďte všetky obrázky, ktoré má grafika obsahovať (a ktorý obrázok má byť kde použitý - napr. podľa názvu súborov). Všetky obrázky pošlite naraz.
 • EFEKTY - uveďte, či má grafika obsahovať nejaké špeciálne efekty, prechody a iné (a aké, prípadne pošlite nejaké ukážky, náhlady pre inšpiráciu atd.)