Ofsetová tlačiareň..


...od nápadu po realizáciu...

Vizitky

Vizitka je predmetom prvého kontaktu. Podávate ju partnerovi buď osobne, alebo sa k nej dostane z iného zdroja. Na základe vizitky si o Vás urobí úsudok a hoci prvý dojem môže klamať, väčšina ľudí naň aj tak verí. Preto je kvalitné spracovanie a tlač vizitiek viac než dôležité.

Štandardné rozmery 50×90 alebo 86×54 mm. Papier 250 - 300 g/m².