Ofsetová tlačiareň..


...od nápadu po realizáciu...

Vlastný návrh

Mám VLASTNÝ návrh, ako na to?

Príprava pre tlač -    v prípade, ak máte grafický návrh vytvorený vlastný, odporúčame dodržať tieto špecifiká dodaných dát:

  • Odporúčame PDF verzie 1.3 (Adobe Acrobat 4.0) bez vložených ICC profilov. Použitie špecifikácie PDF/X-1a alebo PDF/X-3 a vkladanie ICC profilov do PDF konzultujte vopred.
  • Rozlíšenie fotografií (stupňov šedi i farebných) 300 DPI
  • Rozlíšenie peroviek (čierno-biele kresby) 600-1200 DPI
  • Farebný režim: CMYK
  • Dodanie iných formátov dát konzultujte vopred
  • Odporúčame spadávky 2-5 mm.
  • Vložené všetky písma.
  • Výstup vygenerovať na stred tlačovej strany v oboch smeroch a zapnúť iba orezové značky (škály nie sú potrebné).

 

Spôsob vytvorenia spadávok sa líši podľa programu, v ktorom dáta pripravujete.

 

V bežných programoch

V kancelárskych programoch typu Microsoft Word, Open Office Write, ale i programoch pre kreslenie a úpravy fotografií (Photoshop, Zoner, Malovanie) musíte trochu improvizovať. Nastavte už pri zahájení práce veľkosť dokumentu o 6 mm väčšiu v oboch rozmeroch (na šírku aj na výšku). Okraje dokumentu (vzdialenosť textu od okraja stránky – platí pre MS Word a Open Office Write) nastavte o 3 mm väčší, ako chcete mať na výslednom výtlačku. Orezové značky nerobte, ale pri odovzdaní podkladov k tlači nám povedzte, že ste pri dokumente vytvorili spadávky (a doplňte, aké veľké sú, teda obvykle 3 mm). My si orezové značky doplníme sami (spadávky doplniť vo väčšine prípadov nedokážeme, alebo je to velmi pracné).

 

V programech pre sadzbu

Adobe InDesign, Adobe Illustrator

Tieto programy obsahujú funkciu, ktorou sa spadávky vytvoria automaticky. Veľkosť dokumentu nastavte takú, aký veľký chcete mať výsledný formát. Len nesmiete zabudnúť zväčšiť pozadie dokumentu (farebné plochy, fotografie apod.) za okraj, aby v priestore pre spadávky bolo čo odrezať. Funkcia spadávok je ako v dialogu pre tlač, tak pre export do formátu PDF:

02-15-10-11-11-05-indesignspadavkyjpg.jpg

Corel Draw

Spadávku vytvorí automaticky pri Publikovaní do súboru PDF, pokiaľ ju nastavíte. Aby spadávka bola k Proxy-Connection: keep-alive Cache-Control: max-age=0 ečomu dobrá, je potreba pretiahnuť pozadie (fotografie, plochy, čiary) za okraj dokumentu.

 

Pre digitálnu tlač je možné dodať dáta k tlači aj v iných formátoch (*.ai (Adobe Illustrator), *.cdr (Corel Draw), *.doc, *.docx (Microsoft Word), *.jpg, *.jpeg, *.pub (Microsoft Publisher), *.xls, *.xlsx.

Je ale treba mať na pamäti ich obmedzenie, ktoré môžu zmeniť vzhľad dokumentu alebo si vyžiadať viac práce pri príprave k tlači.

 

Najlepší je PDF

Pre odovzdanie dát je najlepšie používať formát súboru *.pdf (Adobe Acrobat). Tento formát dokáže pri správnom nastavení zachovať všetky dôležité informácie ako o bitmapových, tak vektorových objektoch (nestane sa tak napríklad, že by text na fotografii v malom rozlíšení bol štvorčekovaný). Ďalšou výhodou je, že nedôjde k jeho zmene (na druhú stranu je dosť obtiažne, niekedy i nemožné urobiť v ňom len malú úpravu). Používa tiež účinnú kompresiu dát, takže nie je zbytočne veľký.

 

POZOR!!!

Katalóg vytvorený v programe Microsoft Word či Excel nie je určený pre ofsetovú tlač! Dokonca aj na laserových tlačiarňach by výsledok nemusel byť uspokojivý. Ak Vám niekto tvrdí opak, o polygrafii nič nevie.
Preto neváhajte a zverte grafiku Vášho katalógu na odborníkov, ktorí Vám garantujú 100% kvalitu tlače, verné farby a samozrejme kreatívny grafický návrh.