Ofsetová tlačiareň..


...od nápadu po realizáciu...

Falcovanie

Falcovanie - skladanie do požadovaného formátu. Falcovanie tlačovín sa využíva pri tlači letákov, skladačiek, vkladačiek, katalógov, prospektov.