Ofsetová tlačiareň..


...od nápadu po realizáciu...

Ostatné

Kalendáre

  • stolové (týždenný, dvojtýždňový) - praktická pomôcka všetkých, ktorí majú na starosti dodržiavanie termínov. Stolové kalendáre tlačíme v rôznych formátoch. Stolové kalendáre ako propagačný materiál, či firemný prezent sú zaujímavé hlavne začiatkom kalendárneho roka, preto najväčší záujem o tlač stolových kalendárov je práve pred koncom roka. Nenechajte si tlač Vašich stolových kalendárov pre Vašich zákazníkov na poslednú chvíľu. Dostať kalendár v časovom predstihu je určite praktické a výhodné.
  • nástenný (mesačný, čtvrťročný) -  slúži väčšinou ako orientačný kalendár a oveľa väčší dôraz sa kladie na jeho grafické spracovanie. Navrhneme vám štýl, zrealizujeme grafiku a zabezpečíme tlač Vašich nástenných kalendárov. Profesionálne prevedenie nástenných kalendárov je vizitkou Vašej firmy. Súčasťou profesionálneho prevedenia nástenných kalendárov je nielen detailne spracovaná grafika, ale aj kvalitná tlač. Aby bol Váš nástenný kalendár elegantným doplnkom a zároveň praktickým pomocníkom, pomôžeme Vám s jeho prípravou od návrhu po tlač. Len tak splní svoj účel – zaujať, informovať a zároveň pripomenúť Vašu firmu.
  • kartičkové - Vreckové kalendáriky sú ďalšia praktická propagačná tlačovina reprezentujúca Vašu firmu. Náklady naspracovanie a tlač vreckových kalendárikov sú v porovnaní s nákladmi na tlač stolových kalendárov, prípadnetlač nástenných kalendárov oveľa nižšie. Takže pokiaľ ste sa rozhodli pre tlač kalendárov, na jednej strane je možné na tlači vreckových kalendárikov ušetriť, alebo na strane druhej o uvedenú úsporu zvýšiť počet vytlačených kusov vreckových kalendárikov.

Diár

je dnes dôležitá súčasť úspešného plánovania. Ide o praktickú pomôcku nielen manažérov, ale aj výkonných pracovníkov. Kvalitne vytlačený diár zároveň spĺňa úlohu akéhosi módneho doplnku.Diáre by preto mali byť navrhnuté prakticky a zároveň reprezentatívne. Navrhneme a vytlačíme Vám diáre všeobecné, prípadne personalizované – s logom Vašej firmy, s obsahom podľa Vašich predstáv tak, aby spĺňali požiadavky na praktickú pomôcku pre Vás a Vašich zákazníkov. Návrh, spracovanie a tlač diárov zahŕňa spracovanie obálky a vnútra. Aj Váš diár môže obsahovať denné, mesačné a ročné plánovače, mapy, vzdialenosti, prevodové tabuľky, časové pásma. Potlačové spracovanie diárov zahŕňa rôzne väzby.

 

Novoročenky

sú téma aktuálna nielen pred koncom roka. Keďže práve vo finále času nikdy nie je dosť, je vhodné myslieť na novoročenky a ich tlač s dostatočným časovým predstihom. Novoročenky pre Vašich klientov a obchodných partnerov navrhneme, graficky spracujeme a vytlačíme.

 

Pohľadnice

sú v dnešnej dobe internetu oveľa osobnejším artiklom ako e-mailové obrázkové správy. Všeobecné alebo personalizované, jednoduché, či luxusnejšie, v rôznych formátoch, tlačené pohľadnice prijímateľa vždy potešia.

 

Samoprepisovacie tlačivá

sú tlačoviny, ktoré šetria čas pri prepisovaní viacerých kópií jedného dokumentu. Samoprepisovacie hospodárske tlačivá využíva hlavne štátna správa a samospráva, daňové úrady, poisťovne, či rôzne inštitúcie, ktoré vyžadujú evidenciu rovnakých údajov na viacerých miestach. Tlač samoprepisovacích hospodárskych tlačív realizujeme na tenký samoprepisovací papier hrúbky 50-60g najčastejšie vo formátoch A4, A5, prípadne v iných Vami požadovaných formátoch. Pre samoprepisovacie hospodárske tlačivá nie je potrebná žiadna špeciálna potlačová povrchová úprava. Potlačové spracovanie pri tlači samoprepisovacích hospodárskych tlačív zahŕňa lepenie do blokov, číslovanie, prípadne iné doplnkové spracovanie.

 

Etikety a samolepky

majú široké využitie hlavne v potravinárskom priemysle, ale aj vo farmácii, stavebníctve, či iných odvetviach. Každý tovar musí byť náležite označený a etikety a samolepky sú vhodné tlačoviny na tento účel. Etikety a samolepky sa tak nielen podieľajú na vhodnej logistike, ale sú do určitej miery aj imidžovou záležitosťou. Zabezpečíme tlač grafických etikiet a samolepiek v rôznych formátoch. Etikety sa tlačia na etiketový papier, samolepky na samolepiaci papier. Potlačové spracovanie etikiet a samolepiek predstavujú výseky, prípadne rezanie. 

Všeobecné, alebo s logom, textové, či grafické, etikety a samolepky Vám navrhneme, graficky spracujeme a vytlačíme. Kvalitná tlač etikiet a samolepiek Vám zabezpečí kvalitné a štýlové označenie Vašich produktov.

 

Príbalové letáky a návody na použitie

sú informačné tlačivá. Príbalové letáky je možné tlačiť vo forme letáku a následne skladať do rôznych formátov. Návody na použitie môžu mať formu letákov alebo brožúr. Príbalové letáky sa využívajú väčšinou vo farmaceutickom priemysle, návod na použitie by mal obsahovať každý výrobok. Tlač príbalových letákov a návodov na použitie je efektívna v prípade tlače čierno-bielo a na nízkogramážny, prípadne recyklovaný papier, čím eliminujeme náklady tlače. Nejde totiž o reklamné, ale účelové tlačivo.

 

Hlavičkové papiere

Každá písomná informácia vychádzajúca z firmy by mala byť na firemnom hlavičkovom papieri. 
Hlavičkový papier by mal mať design korešpondujúci so všetkými ostatnými tlačovinami, aby klient vedel firmu okamžite identifikovať. Kvalitný hlavičkový papier nielen zaujme svojím designom, ale hlavne obsahuje všetky dôležité kontakty. Takto zákazníkom uľahčuje spojenie s Vami. Kvalitná tlač hlavičkových papierov Vám umožní dobre sa odprezentovať u zákazníka a uľahčí mu nakontaktovať sa na Vás, kedykoľvek sa mu hlavičkový papierdostane do rúk. Nezanedbávajte tlač firemných tlačovín ako sú hlavičkové papiere.